MicroLan - Sterowniki Internetowe

www.nitronik.plinfo@nitronik.pltel. 603429531

Firmware dla sterowników MicroLan
MicroLan3 v1.6 02.11.2013 pobierz

 • zakładka "Email" - dodana funkcja wysyłania wiadomości SMS poprzez bramkę email2sms - www.serwersms.pl.

 • zakładka "Email" - możliwość wyboru danych w treści wiadomości email:

  • wszystkie parametry - długie nazwy wejść i wyjść

  • wszystkie parametry - skrócone nazwy wejść i wyjść

  • tylko źródło alarmu.

 • w zależności od wybranej opcji powiadomienie o alarmie składa się z 1, 2 lub 3 wiadomośći SMS

 • w treści email wyświetlana jest nazwa urządzenia nadana w zakładce Etykiety->Nazwa urządzenia.


MicroLan3 v1.5 12.08.2013 pobierz

 • zakładka "Email" - dodana obsługa wysyłania anonimowych wiadomości email. "Nazwa konta" i "Hasło" należy pozostawić puste.

 • zakładka "Alarmy" - dodana funkcja czasowego ponawiania alarmowania przez cały czas przekroczenia zadanej wartości temperatury.


MicroLan3 v1.4 12.07.2013 pobierz

 • wyłączenie wartości temperatury 85°C(błąd czujnika) z zakresu pomiarowego, wartość ta nie wywołuje alarmu

 • pomiar temperatury sygnalizowany diodą "Data"


MicroLan3 v1.3 10.06.2013 pobierz

 • dodana nazwa urządzenia, wyświetlana w nagłówku strony www

 • dodany zegar czasu SNTP, widoczny w nagłówku strony i wiadomościach email i pakiecie TCP(w formacie Unix)

 • wejścia IN1 i IN2 mogą pełnić rolę dodatkowych termometrów (bez funkcji alarmowych)

 • wejścia są zamieniane z temperaturą na stronie www, w mailu, tcp - w komunikacji SNMP posiadają niezależne OID

 • plik tablicy mib dla SNMP umieszczony w urządzeniu (zakładka SNMP)

 • zmiana szaty graficznej


MicroLan3 v1.2 25.05.2013 pobierz

 • możliwość dodania zródła alarmu w temacie email

 • dodana możliwość zmiany portu SNMP

 • dodana możliwość zmiany System Location SNMP

 • dodana możliwość zmiany System Name SNMP

 • dodana możliwość zmiany System Contact SNMP

 • dodanie kolorów dla pól alarmów temperatur

 • automatyczne przywracanie ustawien fabrycznych po wgraniu nowego firmware